Alytaus Likiškėlių progimnazija

Komisijos pirmininkė Alma Šimanskienė, matematikos mokytoja metodininkė.

Sekretorė Ieva Radzvilienė, operatorė.

Nariai:

  • Daiva Čepanonienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, etikos mokytoja metodininkė;
  • Daliutė Žilinskienė, matematikos mokytoja metodininkė;
  • Edita Ražanskienė, valytoja;
  • Lionė Tamkevičienė, lietuvių kalbos mokytoja metodininkė.
Dokumentas Atnaujinta
Progimnazijos etikos normos 2020-03-22