Alytaus Likiškėlių progimnazija

Likiškėlių progimnazijos darbuotojų, einančių vienodas pareigas, vidutinis mėnesinis nustatytas (paskirtasis) darbo užmokestis neatskaičius mokesčių

Pareigybės
pavadinimas 

Pareigybių (etatų) skaičius
2019 m.  

2019 m. vidutinis
mėnesinis nustatytasis (paskirtasis)
darbo užmokestis, Eur 

Pareigybių 
(etatų) 
skaičius
2020 m. 

2020 m. III ketv. vidutinis
mėnesinis nustatytasis (paskirtasis)
darbo užmokestis, Eur 

Direktoriaus pav.ugdymui 1,25 1427,6 1,25 1839,2
Mokytojas 22,11 906,14 25,69 1407,43
Mokytojo padėjėjas     2,5 1036,40
Pailgintos darbo dienos auklėtoja 3 796,98 3 815
Einamojo remonto darbininkas 2 555 2 607
Budėtojas 2,25 555 1,5 607
Valytoja 9 555 9 607

 

Pareigybės
pavadinimas 

Pareigybių (etatų) skaičius
2019 m.  

2019 m. vidutinis
mėnesinis nustatytasis (paskirtasis)
darbo užmokestis, Eur 

Pareigybių 
(etatų) 
skaičius
2020 m. 

2020 m. II ketv. vidutinis
mėnesinis nustatytasis (paskirtasis)
darbo užmokestis, Eur 

Direktoriaus pav.ugdymui 1,25 1427,6 1,25 1839,2
Mokytojas 22,11 906,14 25,7 967,52
Pailgintos darbo dienos auklėtoja 3 796,98 3 875
Einamojo remonto darbininkas 2 555 2 607
Budėtojas 2,25 555 2,25 607
Valytoja 9 555 9 607

 

Pareigybės
pavadinimas 

Pareigybių (etatų) skaičius
2019 m.  

2019 m. vidutinis
mėnesinis nustatytasis (paskirtasis)
darbo užmokestis, Eur 

Pareigybių
(etatų)
skaičius
2020 m. 

2020 m. I ketv. vidutinis
mėnesinis nustatytasis (paskirtasis)
darbo užmokestis, Eur 

Direktoriaus pav.ugdymui 1,25 1427,6 1,25 1839,2
Mokytojas 22,11 906,14 25,7 967,52
Pailgintos darbo dienos auklėtoja 3 796,98 3 875
Einamojo remonto darbininkas 2 555 2 607
Budėtojas 2,25 555 2,25 607
Valytoja 9 555 9 607

 

Pareigybės pavadinimas Pareigybių (etatų) skaičius 2018 m. 2018 m. vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis, Eur Pareigybių (etatų) skaičius 
2019 m.
2019 m. III ketv. vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis, Eur
Pedagogai 30,06 1323,00* 21,01 829,00
Pailgintos darbo dienos auklėtoja 2 804,00* 3 796,00
Einamojo remonto darbininkas 1,5 535* 1,5 555,00
Valytoja 9 535* 9 555,00

*- indeksuotas  iš 1,289 koeficiento

Pareigybės pavadinimas Pareigybių (etatų) skaičius 2018 m. 2018 m. vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis, Eur Pareigybių (etatų) skaičius 
2019 m.
2019 m. II ketv. vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis, Eur
Pedagogai 30,06 1323,00* 21,01 739,00
Pailgintos darbo dienos auklėtoja 2 804,00* 3 796,00
Einamojo remonto darbininkas 1,5 535* 1,5 555,00
Valytoja 9 535* 9 555,00

*- indeksuotas  iš 1,289 koeficiento

Pareigybės pavadinimas Pareigybių (etatų) skaičius 2018 m. 2018 m. vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis, Eur Pareigybių (etatų) skaičius
2019 m.
2019 m. I ketv. vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis, Eur
Pedagogai 30,06 1323,00* 21,01 1052,00
Pailgintos darbo dienos auklėtoja 2 804,00* 3 796,00
Einamojo remonto darbininkas 1,5 535* 1,5 555,00
Valytoja 9 535* 9 555,00

*- indeksuotas  iš 1,289 koeficiento