Alytaus Likiškėlių progimnazija

2019-2021 m. 

  • „Draugai prieš patyčias“ (Buddies Against Bullies) dotacijos sutarties Nr. 2019-1-LT01-KA229-060569.

Šiame tarptautiniame projekte Likiškėlių progimnazija yra viso projekto koordinatorė, pagrindinė dotacijos gavėja. Projekto partneriai: Guia miesto mokyklų grupė "AEGuia"Portugalijoje, "Mehmet Serttas Anadolu" vidurinė mokykla Turkijoje, "Corazonistas" katalikiška vidurinė mokykla Ispanijoje, Vidurinė mokykla "Grigore Moisil Timisoara" Rumunijoje. Projekto tikslas – keistis gerąja patirtimi tarptautiniu lygiu ir sumažinti patyčių mastą partnerių mokyklose. Projekto įgyvendinimo metu vyks trumpalaikiai mokinių mainai partnerių mokyklose. Projekto metu mokinių manuose dalyvaus 16 mokinių ir 8 mokytojai.

Apie projektą rašo:

Erasmus+ projektas „Draugai prieš patyčias“ – startavo.
Projekto pristatymas Alytaus miesto socialinių pedagogų metodinio būrelio nariams.
Projekto partneriai Alytaus miesto savivaldybėje.

2018-2020 m. 

  • „Europos startuoliai“ (European Start-up) dotacijos sutarties Nr. 2018-1-PL01-KA229-051096_4.

Projekto partneriai, mokyklos iš Lenkijos (projekto koordinatorius), Portugalijos ir Kroatijos. Projekto tikslas - ugdyti mokinių verslumo įgūdžius bei susieti formalųjį ugdymą su ugdymu karjerai ir realiu gyvenimu. Projekto rezultatas - sukurti pamokų planai bei gidas „Kaip tapti jaunuoju verslininku“. Projekto įgyvendinimo metu vyksta trumpalaikiai mokinių mainai partnerių mokyklose.

Apie projektą rašo:

Erasmus+ „Europos startuoliai“ Kroatijoje. Alytaus švietimo naujienos.
Erasmus+ „Europos Startuoliai“ Kroatijoje.
Mokinių mainai Portugalijoje. Alytaus Švietimo naujienos.
„Europos Startuoliai“ Lenkijoje.

  • „Trumpų grafinių istorijų rinkinys“ (Collection of Short Graphic Stories) dotacijos sutarties Nr. 2018-1-IT02-KA229-048173_3.

Projekto parneriai, mokyklos iš Italijos (projekto koordinatorius), Jungtinės Karalystės ir Ispanijos. Projekto veiklomis siekiama įtraukti mokinius į gilesnį ir analitiškesnį įvairaus tipo tekstų, kūrinių skaitymą, pasitelkiant priemones naudojamas rašymo ir iliustravimo procese kuriant grafinius apsakymus bei įgalinti mokinius kurti istorijas remiantis, naudojantis šiuolaikinėmis technologijomis ir socialiniais tinklais. Projekto rezultatas - sukurta ir išleista, mokinių rašytų ir iliustruotų grafinių istorijų knyga apie internetines patyčias ir pilietiškumą bei pagerinti mokinių kritinio mąstymo, rašymo, skaitymo įgūdžiai. Projekto įgyvendinimo metu vyksta trumpalaikiai mokinių mainai partnerių mokyklose.

Apie projektą rašo:

ERASMUS+ projekto „Trumpų grafinių istorijų rinkinys“ mokinių mainai Italijoje.
Projekto partnerių sustikimas Alytuje 2019 m. gegužės 7-10 dienomis.
Mokinių mainai Jungtinėje Karalystėje. Alytaus Švietimo naujienos.
Alytaus Likiškėlių progimnazijoje vykdomo Erasmus+ projekto dalyviai Ispanijoje.
Alytaus Švietimo naujienos.
Alytaus gidas.

  • „Apie vandenį” (Over water) dotacijos sutarties Nr. 2018-1-FR01-KA229-047776_5.

Projekto partneriai, mokyklos iš Prancūzijos (projekto koordinatorius), Italijos, Graikijos ir Bulgarijos. Projekto tikslas - ugdyti mokinių sąmoningumą ir jautrumą ekologijos ir atsakingo vartojimo srityse per integruotą geografijos, kalbų, istorijos, biologijos, kūno kultūros ir fizikos mokymą. Projekto įgyvendinimo metu vyksta trumpalaikiai mokinių mainai partnerių mokyklose numatytomis temomis: „Vanduo istorijoje“, „Vanduo energetikoje ir jo valymas“, „Mineralinis ir terminis vanduo“, „Vanduo agrikultūroje ir gamtos reiškiniai“, „Vanduo – poilsio šaltinis ir vandens sportas“.

Apie projektą rašo:

„Erasmus+“ projekto „Apie vandenį“ partnerių susitikimas Bulgarijoje.
Trumpalaikiai mokinių mainai Bulgarijoje.
Alytaus Švietimo naujienos. Straipsnis apie įvykusį susitikimą Alytuje.
Erasmus+ projekto „Apie vandenį“ tarptautiniai mokinių mainai Likiškėlių progimnazijoje.
Erasmus+ projekto „Apie vandenį“ dalyviai Italijoje.
Alytaus Švietimo naujienos.
Alytaus gidas.

Šių projektų įgyvendinimo laikotarpis 2018 rugsėjo 1 d. – 2020 rugpjūčio 31 d. Per įgyvendinimo laikotarpį mokinių mainuose dalyvauja 72 Likiškėlių progimnazijos mokiniai ir 26 mokytojai.

2018-2019 m.

  • Erasmus+ KA1 projektas „Inovatyvios patirties perėmimas siekiant pagerinti ugdymo kokybę Alytaus miesto savivaldybės švietimo įstaigose“

Apie projektą rašo:

Mūsų mokyklos mokytojai sėmėsi patirties Suomijoje.
Įspūdžiai iš kursų Suomijoje ir Estijoje.
Alytaus švietimo naujienos.

2016-2018 m.

  • Erasmus+ KA2 projektas „Risk Taking in the Classroom“(„Išdrįsk rizikuoti pamokoje“). Projekto internetinė svetainė: www.rtcproject.eu 

Apie projektą rašo:

Erasmus+ „Išdrįsk rizikuoti pamokoje“ projekto tarptautinis partnerių susitikimas Alytuje.
Erasmus+ projekto „Risk Taking in the Classroom“ mokymai Didžiojoje Britanijoje.
Erasmus+ projekto „Išdrįsk rizikuoti pamokoje“ baigiamasis renginys.