Alytaus Likiškėlių progimnazija

Balandžio 15d. Lietuvos Respublikos Seime vyko Tarptautinė konferencija ,,Gožio suvokimo ugdymo reikšmė kultūrai’’, kurios metu  buvo apdovanota  Likiškėlių progimnazijos mokinė Gerda Petraškaitė ir jos lietuvių kalbos mokytoja  Zita Bražinskienė.

Respublikiniame rašinių konkurse ,,Taikos vėliava kviečia kurti grožį’’ , kurį organizavo  TarptautiniO  Taikos vėliavos komiteto  prie JT padalinys, Gerdos rašinys buvo įvertintas antrąja vieta.

Taikos vėliava simbolizuoja Taikos per Kultūrą idėją, išreiškiančią pasiryžimą saugoti ir puoselėti dvasines bei materialines kultūros vertybes, o kartu ir ginti taiką.  Kūrybinga mokinė Gerda Petraškaitė  savo rašinyje rašė  apie šeimos svarbą ir įtaką jaunam žmogui,  grožio ir gėrio paieškas kasdieniniuose dalykuose, tikėjimą, jog gyvenimą galima nugyventi dorai, nieko neskriaudžiant, nieko pikta nedarant, savęs nežeminant ir suprantant vienam kitą. Tai  liudija apie mokinės brandų mąstymą ir  tikėjimą didinga gėrio harmonija.

Meniškos sielos mokinė Gerda Petraškaitė ne pirmą kartą laimi respublikiniame konkurse. Ji yra tapusi konkurso ,,Lietuvos vaikai kuria pasakas’’ prizininke. Tai rodo, jog kiekviena sėkmė pakelia savivertę ir įtvirtina gebėjimus.