Alytaus Likiškėlių progimnazija

Kovo 3 d. mūsų progimnazijos mokiniai dalyvavo „Kultūrinių projektų centro“ rengiamo respublikinio kino edukacijos projekto „Kino busas“ veiklose.

“Kino busas” yra bene vienintelis, tęstinis kino edukacijos projektas, jau tryliktus metus vykstantis Lietuvos regionuose. Šio kino edukacijos projekto tikslai yra lavinti jaunųjų žiūrovų, įgūdžius „perskaityti“ filmą, bei atskleisti vizualinio teksto teikiamas galimybes kitų dalykų mokyme. Juk mokymasis tai ne vien žinių suteikimas, o pirmiausia mokymasis mąstyti. Tokiu atveju filmas kaip ypatingai patraukli medija, apimanti įvairialypes temas, gali būti naudingas daugelyje mokymo disciplinų bei ugdant bendrąsias kompetencijas. O taip pat yra siekiama skatinti moksleivius žiūrėti aukštos meninės kokybės kino filmus, juos analizuoti ir vertinti, lavinti moksleivių vizualinį raštingumą bei kūrybiškumą, ugdyti intelektualią ir kritišką būsimąją kino žiūrovų auditoriją. Tad projektas svarbus tiek edukacine, tiek ir kultūrine prasme. Žiūrėdami vertingus filmus ir dalyvaudami filmų aptarimuose mokiniai plačiau supažindinami su kino menu, jo istorija, kino gamybos procesais, vystomas įvairaus amžiaus moksleivių meninis kino suvokimas, skatinamas jų domėjimasis kino menu, ugdomas estetinis skonis, kultūrinis akiratis ir vertybinės nuostatos, vystomi komunikaciniai ir meniniai gebėjimai, kūrybiškumas bei kritinis mąstymas.

Mūsų progimnazijoje įvyko 3 filmų peržiūros, kuriose dalyvavo 2-8 klasių mokiniai. Filmus mums pristatė ir diskusijas po filmų moderavo bei apie kiną pasakojo profesionalūs kino režisieriai ir kino edukatoriai.

Projektą remia: