Alytaus Likiškėlių progimnazija

Apie tai, kad pradinių klasių mokytojas vaidina labai svarbų vaidmenį kiekvieno vaiko gyvenime kalba ir psichologai, ir švietimo specialistai. Likiškėlių progimnazijoje dirba mokytojai pasirengę pažinti vaiką, įsigilinti ir suprasti, suteikti reikiamą pagalbą, motyvuoti ir mokyti, padėti susidraugauti ir matyti ne tik savo, bet ir kitų poreikius. 

Pradinių klasių mokytojos Aušra Jankauskienė ir Angelė Muliuolienė mokinius mokslo ir žinių takeliu veda jau ne vieną dešimtmetį. Mokykla, mokiniai - tai jų gyvenimo būdas, pašaukimas, džiaugsmas. Savo pamokose kūrybiškai naudoja aktyvius, inovatyvius mokymo metodus.  Puikiai įvaldė nuotolinį mokymą. Stresinėse situacijose geba vaikams sukurti saugumo jausmą, pajusti ir pamatyti mokinio akyse nuotaiką, emociją, būseną. Mokytojos nuoširdžios, rūpestingos, geba matyti visus kartu kaip kolektyvą ir kiekvieną atskirai.

Mokytojos turi  įvairiausių pomėgių, juos sėkmingai panaudoja ugdymo procese. Mokytoja Angelė domisi dzūkų krašto istorija, įkūrė Likiškėlių progimnazijoje etnokultūros puoselėjimui skirtą klasę, veda įdomius pažintinius edukacinius užsiėmimus, organizuoja vakarones, įvairias šventes ne tik savo klasės mokiniams. Įdomi, mokinių mielai lankoma senųjų amatų įrankių paroda padeda susipažinti su lino istorija, audimo technika, leidžia pasigrožėti mamų ir močiučių rankdarbiais, pasididžiuoti mokinių rankomis atliktais darbeliais. “Mano mokiniai pamato ir supranta, kad etninė kultūra gyvuoja šiandien, kad ji nėra tik muziejus, todėl mielai dalyvauja etninės kultūros šventėse, olimpiadose. Be to etnokultūros pažinimas padeda ir akademinių lietuvių kalbos ar matematikos žinių įsisąvinimui“,- sako mokytoja Angelė.

Mokytoja Aušra jau keletą metų stiprina savo vadybinius, lyderystės gebėjimus, juos ugdo ir savo mokiniuose (Mokytoja Aušra papildomai dirba direktoriaus pavaduotojos ugdymui pareigose). Mokytoja didelį dėmesį skiria akademiniams pasiekimams, bet mano, kad svarbiau už visus pasiekimus yra fizinis, psichologinis ir emocinis saugumas. „Nuo mūsų – suaugusiųjų- dėmesingumo ir jautrumo labai priklauso, kaip jaučiasi vaikas. Jeigu mokinys jausis emociškai saugus, geri bus ir mokymosi pasiekimai“,– tiki mokytoja Aušra. Mokytojos hobis – muzika. „Kai groju ar dainuoju, girdžiu savo mokinių grožėjimąsi muzikos kūriniu visas nuovargis dingsta akimirksniu“, - atvirauja mokytoja. Muzikos grožį ji kviečia pajusti ir savo mokinius.

Mokytojų Angelės ir Aušros mokiniai – aktyvūs neformalios veiklos dalyviai: jie dalyvauja įvairiuose miesto, respublikos konkursuose, tarptautinėse olimpiadose („Kengūra“, „Olympis“, „Bebras“ „Pangea“), šventėse, parodose. Šių dviejų pradinių klasių mokytojų gebėjimas tarpusavyje bendradarbiauti lemia tai, kad abiejų mokytojų klasės tarpusavyje nekonkuruoja, geba pasidžiaugti kiekvienos klasės, kiekvieno mokinio patirta sėkme.

Rugsėjo 1- ąją mokytojos laukia būsimų savo mokinių. Ateikite ir aukime kartu!