Alytaus Likiškėlių progimnazija

Viena iš prioritetinių kompetencijų, akcentuojamų XXI a. Europos švietimo tiksluose – verslumo kompetencija, kurios tinkamas ugdymas siejamas su aukšta asmens savarankiško gyvenimo kokybe.

Verslumo struktūroje identifikuojami 4 pagrindiniai asmens gebėjimai: iniciatyvumas, savarankiškumas, atsakomybė ir atvirumas kaitai.

Verslumas apima kūrybišką mąstymą, gebėjimą priimti bei palaikyti naujoves, prisiimti atsakomybę už savo veiksmus, užbaigti tai, kas pradėta, mokėti iškelti tikslus ir jų siekti.

Alytaus Likiškėlių progimnazija kartu su Lenkijos, Portugalijos, Kroatijos mokyklomis vykdo Erasmus+ porojektą „Europos startuoliai”. Projekto tikslas – įtraukti mokinius į mišrių tarptautinių grupių mokymosi renginius verslumo įgūdžių ir savęs pažinimo temomis, siekiant padidinti jų bendradarbiavimą ir sąveiką. Projektas orientuotas į ryšį tarp mokyklos veiklos ir būsimų suaugusiųjų kasdienio gyvenimo iššūkių, ypač darbo rinkoje. Siekiama stiprinti mokytojo profesijos profilį gerinant IKT, užsienio kalbų ir verslumo įgūdžius.

Padeda gerinti skirtingų kultūrų mokinių santykių kokybę ir ugdyti jų socialinius bei bendravimo įgūdžius, skatina įvairių Europos šalių kalbų mokymąsi.

Pirmasis projekto partnerių atstovų susitikimas ir trumpalaikiai mokinių mainai vyko Arganil mieste, Portugalijoje. Mūsų mokyklą atstovavo 8 klasės mokinių komanda su direktoriumi D. Vasiliausku ir mokytoja J. Andriuškevičiene. Mainų programos tema – “Ateities įgūdžių, susijusių su įsidarbinimu, plėtojimas”.

Susitikome, užmezgėme draugystę, vykdėme daugybę prasmingų veiklų. Didžiausias iššūkis – savaitę gyventi “naujose” šeimose mokinių neišgąsdino. Jie greitai  adaptavosi naujoje aplinkoje, susidraugavo, džiaugėsi nuoširdžiu šeimų rūpesčiu, turiningu laisvalaikiu bei pramogomis. Portugalijos mokiniai suorganizavo pažintinę ekskursiją po savo gimtąjį Arganil miestą, draugiškas sportines varžybas. Stebėjome portugaliečių verslumo konkursą, dalyvavome paskaitose, mokymuose, motyvaciniuose susitikimuose, knygos pristatyme. Visų šalių komandos dalijosi gerąja patirtimi, idėjomis, pristatė mokomųjų bendrovių verslumo projektus. Įsimintina išvyka į “Coimbra Instituto Pedro Nunes” ir išsamus Coimbra Universiteto pristatymas, ekskursija po Porto miestą,  Piodão/ Coja kalnuose. Ramybės ir stiprybės sėmėmės didingoje Fatimos šventovėje. Šeimų draugystės vakaro metu gražiausias dainas dovanojo profesionali solistė su grupe. Mūsų mokyklos aštuntokė Monika bendraamžius nustebino išskirtiniu savo balso tembru ir jautria daina. Dalyviai ilgai šoko, dainavo, bendravo, vaišinosi. Visą savaitę tobulinome anglų kalbos, bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžius, mokėmės vieni iš kitų, ugdėmės savarankiškumą ir atsakingumą ne tik už save, bet ir už visą komandą.

Grįžę, parengėme pristatymą mokyklos pedagogams. Vykdomos naujos projekto veiklos. Ruošiamės kelionėms į kitas partnerines šalis.