Alytaus Likiškėlių progimnazija

Papildomos lietuvių kalbos pamokos yra skiriamos mokiniams, kurie sugrįžo/atvyko iš užsienio. Ši pagalba mokiniams skiriama du metus nuo mokinio sugįžimo/atvykimo į Lietuvą.

Alytaus Likiškėlių progimnazijos papildomų lietuvių kalbos pamokų, skirtų sugrįžusiems/atvykusiems į Lietuvą mokiniams, grafikas

Klasė Mokytojas Laikas Kabinetas
1a A. Jankauskienė III, 12.00-12.35 9-2
2c S. Selezniovienė IV, 12.00-12.45 3-2
3b L. Umbrasienė III, 14.30-15.15 9-3
4a T. Krugelienė I, 13.50-14.35 65-1
4b J. Andriuškevičienė I, 13.45-14.30 69-3
5b L. Tamkevičienė II, 13.50-14.35 93-2
5c Z. Bražinskienė I, 12.55-13.40 76-2
6a L. Tamkevičienė IV, 13.50-14.35 93-2
7a Z. Bražinskienė III, 9.50-10.35 65-3