Alytaus Likiškėlių progimnazija

Progimnazijoje veikia trys pailgintos dienos grupės pradinių klasių mokiniams.

Tikslas – teikti  mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų) pageidavimu papildomą neformalaus švietimo  paslaugą, organizuoti  mokinių veiklą ir saugią priežiūrą po pamokų, ugdyti bendrąsias mokinių kompetencijas.

Uždaviniai:

  • aktyvinti mokinių mokymosi motyvaciją;
  • plėtoti mokinių užimtumo veiklas ir formas;
  • užtikrinti pedagoginę, socialinę ir kitą pagalbą mokiniams.

2020 – 2021 mokslo metų pailgintos dienos grupių darbo laikas

  1 grupė 2 grupė 3 grupė

Auklėtoja 
Virginija Makaveckienė

Auklėtoja
Inga Kalinauskienė

Auklėtoja
Gražina Blekaitienė

Pirmadienis 11.30–17.30 11.30–17.30 11.30–17.30
Antradienis 11.30–17.30 11.30–17.30 11.30–17.30
Trečiadienis 11.30–17.30 11.30–17.30 11.30–17.30
Ketvirtadienis 11.30–17.30 11.30–17.30 11.30–17.30
Penktadienis 11.30–17.30 11.30–17.30 11.30–17.30

Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimu paslauga nemokama.