Alytaus Likiškėlių progimnazija

Kovo 8 d. per 2-ą pamoką mažieji skautai ir jų vadovė Alma Šimanskienė visus pakvietė į renginį „Mes mylim Lietuvą!“, skirtą Kovo 11-ajai paminėti.

Renginį pradėjo Ieva Bučinskaitė (7b kl.). Ji su fleita grojo Lietuvos Respublikos himną.

Paskui įžygiavo skautai. Augustas Petrikevičius, 7a klasės mokinys, raportavo mokyklos direktoriui Donatui Vasiliauskui, kad Karaliaus Mindaugo draugovė Kovo 11-osios paminėjimui išrikiuota. Su Kovo 11-ąja visus sveikino skautai ir mokyklos direktorius Donatas Vasiliauskas.

Renginio vedėja Rūta Vosyliūtė klausė dalyvių, kas visiems yra Lietuva. 2-7 klasių skautai atsakė, kad tai šalis, brangiausia iš visų, nes  joje gimėme ir esame pasiryžę savo esamus ir būsimus darbus skirti Lietuvai. 5a klasės mokinės  pakvietė į nuotaikingą judesio pramogą „Aš tikrai myliu Lietuvą“ ir pamokė susirinkusiuosius, ką reikės padaryti. Paskui mokiniai pagal M. Mikutavičiaus dainą „Aš tikrai myliu Lietuvą“ atliko tam tikrus judesius. Armonika grojo 5a klasės mokinės Faustinos Česonytės mama, jai pritarė Faustina su barškučiais. Dainavo 5a klasės mergaitės, 1a ir 2b mokiniai  atliko dainų pynę, skirtą Lietuvai (mokytojos Asta Dvareckienė ir Jurgita Andriuškevičienė). Mokinių tarybos pirmininkė Karolina Kucavičiūtė paskelbė patriotiškiausios klasės, vieningai segint valstybės simbolį, konkurso nugalėtojus ir įteikė apdovanojimus 7b, 6a ir 5a klasei.

Renginio pabaigoje skautai tarė gražiausius žodžius, skirtus Lietuvai:

Lietuva,  nepalaužė tavęs geležiniai pančiai

Nei šalčiai Sibiro miškų.

Tu skaudžią duoklę sumokėjai laisvei

Ir ateičiai savų vaikų.