Metodinė taryba

Tarybos pirmininkė Asta Dvareckienė, pradinio ugdymo mokytoja metodininkė.

Nariai:

  • Daiva Čepanonienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui,
  • Aušra Jankauskienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui,
  • Gita Karnilienė, pradinių klasių metodinės grupės pirmininkė, pradinio ugdymo mokytoja metodininkė,
  • Silva Oškelienė, menų, dorinio ugdymo, technologijų ir fizinio ugdymo metodinės grupės pirmininkė, dailės mokytoja metodininkė,
  • Inga Marčiulaitienė, lietuvių ir užsienio kalbų metodinės grupės pirmininkė, vyresnioji anglų kalbos mokytoja,
  • Daliutė Žilinskienė, matematikos, informacinių technologijų, socialinių ir gamtos mokslų metodinės grupės pirmininkė, matematikos mokytoja metodininkė,
  • Daiva Balynienė, bibliotekininkė,
  • Alvydas Smalstys, vyresnysis logopedas,
  • Ramutė Vitienė, socialinė pedagogė metodininkė,
  • Danguolė Jančiūnienė - specialioji pedagogė.