Nepedagoginiai darbuotojai

Ūkio ir pagalbinis techninis personalas

Eil.
Nr.
Vardas, pavardė Pareigos
1. Vytautas Česnauskis Direktoriaus pavaduotojas ugdymo aprūpinimui
2. Aira Visockaitė Neformaliojo švietimo skyriaus vedėja
3. Aušra Vasiliauskienė Raštinės vedėja
4. Nerijus Būtėnas Inžinierius programuotojas
5. Daiva Balynienė Bibliotekininkė
6. Agnė Juškevičiūtė Projektų vadovė
7. Anželika Grincevičienė Neformaliojo švietimo administratorė
8. Ieva Radzvilienė Operatorė
9. Nadiežda Krakovskaja Rusų šeštadieninės mokyklos koordinatorė
10. Danutė Kudarauskienė Budinčioji
11. Audronė Franckevičienė Valytoja
12. Edita Ražanskienė Valytoja
13. Ona Paukštienė Valytoja
14. Laima Karpuškienė Valytoja
15. Aldona Buikuvienė Valytoja
16. Irena Aleškevičienė Valytoja
17. Evelina Dimšienė Valytoja
18. Lina Amšiejienė Valytoja
19. Leonas Jankauskas Įrengimų eksploatacijos ir einamojo remonto darbininkas
20. Jonas Vilkancas Įrengimų eksploatacijos ir einamojo remonto darbininkas
21. Gedas Ambrulevičius Įrengimų eksploatacijos ir einamojo remonto darbininkas
22. Algis Abeciūnas Kiemsargis