Nepedagoginiai darbuotojai

Ūkio ir pagalbinis techninis personalas

Eil.
Nr.
Vardas, pavardė Pareigos
1. Vytautas Česnauskis Direktoriaus pavaduotojas ugdymo aprūpinimui
2. Aušra Vasiliauskienė Raštinės vedėja
3. Daiva Balynienė Bibliotekininkė
4. Vidas Žemaitis Inžinierius kompiuterininkas
5. Simona Užkurienė Projektinio darbo specialistė
6. Ieva Radzvilienė Operatorė
7. Danutė Kudarauskienė Budinčioji
8. Audronė Franckevičienė Valytoja
9. Edita Ražanskienė Valytoja
10. Ona Paukštienė Valytoja
11. Laima Karpuškienė Valytoja
12. Aldona Buikuvienė Valytoja
13. Irena Aleškevičienė Valytoja
14. Evelina Dimšienė Valytoja
15. Lina Amšiejienė Valytoja
16. Leonas Jankauskas Įrengimų eksploatacijos ir einamojo remonto darbininkas
17. Jonas Vilkancas Įrengimų eksploatacijos ir einamojo remonto darbininkas
18. Gedas Ambrulevičius Įrengimų eksploatacijos ir einamojo remonto darbininkas
19. Algis Abeciūnas Kiemsargis