Progimnazijos taryba

Progimnazijos taryba – aukščiausia mokyklos savivaldos institucija, telkianti mokinių, jų tėvų (ar vaiko globėjų, rūpintojų) ir mokytojų atstovus svarbiausiems mokyklos veiklos tikslams numatyti ir uždaviniams spręsti.

Progimnazijos tarybos pirmininkė

Aušra Jankauskienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, pradinių klasių mokytoja metodininkė

Mokytojų atstovai:

Rimantė Adomaitienė, anglų kalbos vyresnioji mokytoja
Sandra Selezniovienė, pradinių klasių mokytoja

Mokinių atstovai:

Augustė Pigagaitė, 8b klasės mokinė
Viltė Linkevičiūtė, 8a klasės mokinė
Meda Armanavičiūtė, 8a klasės mokinė

Mokinių tėvų atstovai:

Laura Zdanavičienė
Renata Sviklienė
Margarita Radžiuvienė