Alytaus Likiškėlių progimnazija

Alytaus Likiškėlių progimnazijos jaunųjų šaulių būrelis priklauso Lietuvos šaulių sąjungos Alytaus apskrities Karininko Antano Juozapavičiaus šaulių 1-osios rinktinės 107-ai kuopai. Būrelio veikla prasidėjo nuo 2014 m. rugsėjo mėn. Būrelį lanko 12 (5-8 klasių) mokinių. Lietuvos šaulių sąjungos jaunojo šaulio laikinoji mokymo programa sudaryta siekiant ugdyti jaunųjų šaulių pilietiškumą, tautiškumą, patriotiškumą ir valią doro bei fiziškai sveiko gyvenimo vedimui, suteikiant jiems žinių apie statutines valstybines organizacijas, rikiuotės ir šaudybos ypatumus, tobulinant individualias fizines ir lyderio savybes. Jaunųjų šaulių veikla pagrysta savanoriškumo principu, todėl ir pati mokomoji programa orientuota jauno žmogaus sudominimui - pažinimui, visuomeniškos veiklos skatinimui, pilietinės asmenybės ugdymui. JŠLMP susideda iš 4-ių pakopų (viena pakopa skirta 1 mokslo metams atsižvelgiant į JŠ amžių) ir saugos taisyklių.

Būrelio vadovas - Rimas Berulis.