Alytaus Likiškėlių progimnazija

Alytaus Likiškėlių progimnazijos skautų organizacijos būrelio nariai priklauso Alytaus krašto Pilėnų tuntui, Karaliaus Mindaugo draugovei.

Likiškėlių progimnazijoje skautų įkūrėja buvo Ona Mincienė, kuri veiklą pradėjo vystyti nuo 1994 metų. 1999 metais skautų veikla mokykloje nutrūko. Tik 2013 metais ji vėl pradėjo gyvuoti, skautų vadove tapus Aušrai Bučinskienei. Nuo 2015 metų skautų organizacijos būreliui vadovauja Alma Šimanskienė. Šiuo metu mokyklos skautų gretose yra apie 40 narių. Dalis jų dalyvauja NVŠ programoje „Lietuvos skautijos vaikų ir jaunimo programa: skautauk, patirk, atrask (Alytaus m. sav.)“.

Skautijos programa – kruopščiai paruošta, pritaikyta įvairaus amžiaus grupėms. Mokymosi galimybės sukurtos jaunimui ugdyti taikant skautiškąjį metodą. Skautiškasis metodas – esminis įrankis skautų judėjimo edukacinam tikslui pasiekti. Tai progresyvi saviugdos sistema, kurią sudaro aštuoni vienodai svarbūs, vienas kitą papildantys elementai:

  • Įžodis ir priesakai
  • Asmeninis tobulėjimas
  • Suaugusiųjų parama
  • Gamta
  • Mokymasis veikiant
  • Skilčių sistema
  • Simbolinė struktūra
  • Veikla bendruomenėse

Skautų judėjimas - sistema, veikianti per įžodį ir priesakus, mokymąsi per veiklą, ir mažų grupių narystę (skilčių sistema). Čia, padedant suaugusiems, skatinami progresyvūs atradimai ir atsakomybė, mokoma vadovauti sau ir kitiems. Ugdomos vertybės ir moralės normos, pilietiškumas ir tautiškumas, bendruomeniškumas, pagarba, atsakomybė. Tokiu būdu ugdomas charakteris ir kompetencija, skatinama įgyti pasitikėjimo savimi ir kitais, gebėti bendrauti ir bendradarbiauti. Nariai dalyvauja skautų sąskrydžiuose ir susitikimuose, bendradarbiauja su kitomis jaunimo organizacijomis ir būreliais. Skautai – gamtos mylėtojai. Jie dalyvauja gamtosauginėse akcijose, organizuoja skautiškus žygius, išvykas į gamtą, stovyklas, kurių metu mokosi pastebėti, pažinti gamtos paslaptis. Nariai smagiai leidžia laiką žaisdami, keliaudami, dalyvaudami edukacijose. Taip jie mokosi ir tobulėja. Skautai susipažįsta su Lietuvos istorija, kultūra. Sudėtinė skautų programos dalis – saviraiška ir kūrybiškumas, gerasis darbelis.

Skautai – draugiški, mielai bendraujantys vaikai – kviečia savo bendraamžius įsijungti į jų gretas.