Alytaus Likiškėlių progimnazija
  •  „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“ (projekto kodas Nr. 09.1.3-CPVA-V-704-02-0001)

Likiškėlių progimnazija dalyvauja Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Nacionalinės švietimo agentūros vykdomame projekte „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“ (projekto kodas Nr. 09.1.3-CPVA-V-704-02-0001). 

„Gamtamokslinės spintos“ priemonėms mokykloje buvo įrengta Gamtos mokslų laboratorija pradinėms klasėms, prieinama visiems pradinių klasių mokytojams. Čia mokytojai ne tik randa priemones, bet ir gali pasirengti tiriamiesiems darbams, kaupti tiriamąją medžiagą, dalytis patirtimi. Mokykloje Ugdymo planas yra praturtinamas mokiniams patraukliomis formomis, organizuojant mokymąsi lauko erdvėse, laboratorijoje. Tai toks mokymasis, kuris didina motyvaciją ir skatina mokinius individualiai pažangai. Mokiniams sudaryta galimybė stebėti, tyrinėti ir pažinti gamtą, bei mokytis apibendrinti savo pastebėjimus. Pradinių klasių mokiniai su savo mokytojomis daro eksperimentus su cheminėmis medžiagomis ir maisto produktais. Patys kėlia hipotezes ir jas patikrina. 

Šiuolaikinis mokymas nebeturi klasės rėmų – mokomės ir mokome mus supančioje aplinkoje, nes aplinka svarbi mokinių patirčiai.

  • "Renkuosi mokyti - mokyklų kaitai!"

2019 m. gegužės mėn. įveikę atranką patekome tarp kitų, prie projekto „Renkuosi mokyti - mokyklų kaitai!“ prisijungti pakviestų, Lietuvos mokyklų. Projekto tikslas – sutelkti Lietuvos mokyklas bendram darbui, kad kiekvienas mokinys patirtų mokymosi sėkmę ir būtų savo mokyklos bei šalies kūrėjas. Mokykloje buvo atliktas išsamus situacijos tyrimas. Jis padėjo identifikuoti sritis, kurias ateityje reikėtų tobulinti. Suburta mokyklos pokyčių komanda dalyvauja tęstiniuose mokymuose ir rengia pokyčio projektą. Kad pokyčius išjudinti sektųsi dar sklandžiau, į juos įtraukiama visa bendruomenė. Mokyklai teikiamos verslo ir vadybinės konsultacijos, sudaryta  galimybė bendradarbiauti ir mokytis ir iš kitų projekte dalyvaujančių mokyklų. Tam, kad visi kartu galėtume pasidžiaugti padaryta pažanga ir nueitu keliu, pokyčių projekto eiga stebima ir tiriama. Progimnazijoje dirba „Renkuosi mokyti!” mokytoja Neringa Šalugaitė.