Alytaus Likiškėlių progimnazija

Alytaus Likiškėlių progimnazija priklauso ŠMSM ir programos „Kurk Lietuvai“ iniciatyva įkurtam mokyklų, pilnai pasirengusių priimti grįžtančius/atvykstančius vaikus, tinklui. Tinklas apima 10 savivaldybių, jam priklauso 22 mokyklos. Šio mokyklų tinklo tikslas – visapusiškai (akademiškai, socialiai ir emociškai) stiprinti mokyklų pasirengimą priimti grįžtančius/atvykstančius mokinius. Mokyklos buvo atrenkamos atsižvelgiant į jau sukauptą patirtį dirbant su iš emigracijos grįžusiais ar iš užsienio atvykusiais vaikais. Likiškėlių progimnazija yra viena iš daugiausiai tokių mokinių turinti mokykla tinkle, o šiuo metu (2019 m.) iš viso mokosi 25 tiesioginę migracijos patirtį kažkuriuo gyvenimo periodu turėję mokiniai.

 

Dėl vaiko priėmimo  grįžtanti / atvykstanti šeima gali kreiptis į bet kurią Lietuvos mokyklą.

Atvykusiems į Alytaus Likiškėlių progimnaziją mokytis iš užsienio sugrįžusiems ar atvykusiems mokiniams sudaromas švietimo pagalbos planas, kurio laikosi visos trys atsakingos pusės: mokykla, mokinys ir tėvai. Vaikas pradeda mokymąsi mokykloje pagal tokią schemą:

 

Norintys mokytis Alytaus Likiškėlių progimnazijoje, pateikia dokumentus:

  • Prašymą mokytis (teikiamas internetu ugdaualytiški.lt nuo sausio 2 d. iki balandžio 30 d. arba mokyklos raštinėje)
  • Vaiko asmens dokumento kopiją
  • Jei vaikas mokėsi kitos šalies ugdymo įstaigoje – mokymosi pasiekimus įteisinantį dokumentą, kuris turi būti išverstas į lietuvių kalbą.
  • Kitus dokumentus (teismų nutartys, pedagoginės – psichologinės tarnybos išrašai ir kt.)

ŠMSM Grįžtantiems į Lietuvą: https://www.smm.lt/web/lt/smm-svietimas/griztantiesiems-i-Lietuva/vaikas-lankys-mokykla

Apie Kurk Lietuvai projektą sugrįžtantiems/atvykstantiems: http://kurklt.lt/projektai/su-i-lietuva-griztanciaisatvykstanciais-vaikais-dirbanciu-mokyklu-tinklo-kurimas/

Prašymų dėl priėmimo mokytis teikimas: https://ugdaualytiski.alytus.lt/