Alytaus Likiškėlių progimnazija

Priešmokyklinio ugdymo tikslas – užtikrinti optimalią vaiko raidą, atsižvelgiant į jo asmens unikalumą ir ugdymosi poreikius, padėti pasirengti sėkmingai mokytis pirmoje klasėje.

SVARBU!

  • Priešmokyklinis ugdymas yra privalomas ir pradedamas teikti vaikui, kai tais kalendoriniais metais jam sueina 6 metai.
  • Priešmokyklinis ugdymas gali būti teikiamas anksčiau tėvų sprendimu, bet ne anksčiau, negu vaikui sueina 5 metai.
  • Priešmokyklinis ugdymas trunka 1 metus. Jį peršokti, vėlinti, kartoti ar atidėti nėra numatytų galimybių.
  • Grupės veikla yra vientisas procesas. Jis neskaidomas į atskirus dalykus ir vyksta integruotai.
  • Sudaroma galimybė lankyti logopedo užsiėmimus.
  • Atostogos organizuojamos pagal pradinio ugdymo mokykloms nustatytą atostogų laiką.

Priešmokyklinio ugdymo grupės darbo laikas

 8.00 – 12.00  Ugdomoji veikla pagal 5 ugdymosi kompetencijas (socialinė, sveikatos saugojimo, pažinimo, komunikavimo, meninė).
12.00 – 14.36 Maitinimas, neformalaus švietimo būrelių lankymas mokykloje, individuali ugdomoji veikla, žaidimai, poilsis.
Dokumentas Atnaujinta
Priešmokyklinio ugdymo tvarkos aprašas 2020-03-26