Alytaus Likiškėlių progimnazija

Atsižvelgiant į epidemiologinę situaciją ir Sveikatos apsaugos ministerijos patvirtintus reikalavimus, nuo 2020 m. rugsėjo 1 d. Alytaus Likiškėlių progimnazijoje ugdymas vyks įprastiniu būdu – progimnazijos patalpose, maksimaliai laikantis saugos reikalavimų, ribojant progimnazijos bendruomenės kontaktus, laikantis saugaus atstumo.

 • Progimnazijos patalpos išskirtos į du korpusus: pradinių klasių ir 5-8 klasių. Skirstant mokiniams klases, atsižvelgta, kad gretutinėse patalpose mokytųsi bendraamžiai ir būtų kiek įmanoma išvengta skirtingo amžiaus mokinių kontaktų.
 • Mokiniai į mokyklą įeiti nukreipiami pro skirtingus įėjimus: PUG, 1-4 klasių mokiniai – pro pagrindinį įėjimą (iš darželio pusės), o 5-8 klasių – pro šoninį (iš stadiono pusės).
 • Kiekvienai 5-8 klasei paskirtas konkretus kabinetas, kuriame vyks visos pamokos (išskyrus informacinių technologijų, gamtos mokslų, technologijų dalykus).
 • Visi priešmokyklinio ugdymo grupės vaikų užsiėmimai bei visos 1-4 klasių mokinių pamokos vyks tuose pačiuose kabinetuose.
 • Jeigu leis  dalyko turinio ypatumai ir  oro  sąlygos, dalykų pamokos bus organizuojamos lauke.
 • 5-8 klasių pamokų tvarkaraštis sudarytas organizuojant dvi to paties dalyko pamokas iš eilės.
 • Pamokų laikas išliks toks pats, pamokų pradžia 8.00 val. Progimnazijoje pamokos prasidės ir baigsis be skambučio.
 • Pertraukų metu mokiniai galės būti jiems paskirtose erdvėse arba lauke. Pertraukų metu klasės bus vėdinamos.
 • Mokinių maitinimas organizuojamas srautais, pagal sudarytą grafiką.
 • Pamokų metu mokiniams nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones dėvėti neprivaloma,  tačiau pertraukų metu mokyklos bendrose patalpose apsaugos priemones dėvėti privaloma.
 • Į progimnazijos patalpas tėveliai įleidžiami tik esant būtinybei ir iš anksto susitarus.

 

 

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui,laikinai einanti direktoriaus pareigas

Daiva Čepanonienė