Mokinių taryba

Mokinių taryba – nuolat veikianti mokinių savivaldos institucija, atstovaujanti mokinių bei progimnazijos interesams, plėtojanti mokyklos bendruomenės veiklų įvairovę, rengianti jaunimo projektus, skatinanti kitas jaunimo iniciatyvas. Mokinių taryba siekia puoselėti progimnazijos kultūrinį savitumą ir kelti mokinių iniciatyvumą bei motyvaciją.

2019-2020 m.m.

Mokinių tarybos pirmininkė Augustė Pigagaitė, 8b klasės mokinė.

Nariai:

Austėja Bielevičiūtė 5a
Paulina Buinauskaitė 5a
Kristupas Kamarauskas 5a
Ugnė Kološevskytė 5b
Elita Čaplikaitė 5b
Matas Maknevičius 5b
Juta Fleišinskaitė 6a
Egvailė Skripkauskaitė 6a
Aistė Janušaitė 6b
Rokas Sakalauskas 6b
Adriana Sveikataitė 6b
Dovydas Sviklas 6b
Meda Armanavičiūtė 7a
Aistė Vailionytė 7a
Viltė Linkevičiūtė 8a
Rimeta Sebeckaitė 8a
Augustė Kalėdaitė 8b
Dangė Mačernytė 8b
Austėja Čeberakaitė 8b
Agnė Petraškaitė 8b

Mokinių tarybos kuratorė Simona Užkurienė, prancūzų kalbos mokytoja, projektinio darbo specialistė.