Mokinių taryba

Mokinių taryba – nuolat veikianti mokinių savivaldos institucija, atstovaujanti mokinių bei progimnazijos interesams, plėtojanti mokyklos bendruomenės veiklų įvairovę, rengianti jaunimo projektus, skatinanti kitas jaunimo iniciatyvas. Mokinių taryba siekia puoselėti progimnazijos kultūrinį savitumą ir kelti mokinių iniciatyvumą bei motyvaciją.

2020-2021 m. m.

Mokinių tarybos pirmininkė Meda Armanavičiūtė, 7a klasės mokinė.

Nariai:

Aistė Vailionytė 8a
Paulina Tamulaitytė 7a
Egvailė Skripkauskaitė 7a
Rokas Sakalauskas 7b
Dovydas Sviklas 7b
Paulina Buinauskaitė 6a
Austėja Bielevičiūtė 6a
Skaidra Uselytė 6b
Elita Čaplikaitė 6b
Miglė Vikertaitė 6b
Urtė Bernatavičiūtė 5a
Paulina Vorobjovaitė 5a
Goda Kavaliauskaitė 5b
Samanta Kasparaitytė 5c
Patricija Petrauskaitė 5c
Julita Selezniovaitė 5c

Mokinių tarybos kuratorė Neringa Šalugaitė, istorijos mokytoja.