Specialistai

Socialinė pedagogė metodininkė

Ramutė Vitienė

pagalba@likiskeliai.alytus.lm.lt

Darbo laikas

Diena Darbo laikas Pietų pertrauka
Pirmadienis 7.30 – 17.00 12.00 – 12.30
Antradienis 7.30 – 17.00 12.00 – 12.30
Trečiadienis 7.30 – 10.30
Ketvirtadienis 7.30  – 14.00 12.00 – 12.30
Penktadienis 7.30  – 17.00 12.00 – 12.30

  

 • Socialinis pedagogas teikia socialinę pedagoginę pagalbą mokykloje tiems mokiniams, kuriems negali suteikti klasės vadovai, mokytojai ar kiti švietimo pagalbos specialistai;
 • dirba su asmenimis – mokiniais, tėvais, teisėtais vaiko atstovais, mokytojais, įvertindamas ir padėdamas spręsti problemas, susijusias su pagrindinių vaiko reikmių tenkinimu, saugumo užtikrinimu;
 • koordinuoja smurto ir patyčių prevencijos programas;
 • padeda tėvams/globėjams suprasti ir priimti vaiko socialinius ir psichologinius poreikius; geriau suprasti ypatingų poreikių turintį vaiką (gabų, turintį fizinę ir psichinę negalią); geriau suprasti savo teises bei pareigas, gauti socialinę pagalbą;
 • organizuoja nemokamą maitinimą socialiai remtiniems mokiniams;
 • dalyvauja Vaiko gerovės komisijos veikloje;
 • atstovauja vaiko interesus socialinių paslaugų centre, Alytaus miesto vaiko gerovės komisijoje ir kitose institucijose dirbančiose su šeima ir vaiku.

Vyresnysis logopedas

Alvydas Smalstys

pagalba@likiskeliai.alytus.lm.lt

Darbo laikas

Diena Darbo laikas
Pirmadienis 11.00 – 16.00
Antradienis 11.00 – 16.00
Trečiadienis 11.00 – 16.00
Ketvirtadienis 11.00 – 16.00
Penktadienis 11.00 – 16.00
 • Logopedas teikia specialiąją pedagoginę pagalbą mokiniams, turintiems kalbos ir kitų komunikacijos sutrikimų, taip pat kochlearinių implantų naudotojams.

Sveikatos priežiūros specialistai

Simona Batulevičienė

simona@alytausvsb.lt

Darbo laikas

Antradienis 7.00 - 16.52
Penktadienis 8.00 - 14.20
Pietų pertrauka 11.00 - 11.30
 • Padeda saugoti ir stiprinti mokinių sveikatą;
 • organizuoja ir įgyvendina priemones, susijusias su ligų ir traumų profilaktika, asmens higienos ugdymu.

Specialioji pedagogė

Danguolė Jančiūnienė

pagalba@likiskeliai.alytus.lm.lt

Darbo laikas

Diena Tiesioginis darbas su mokiniais Konsultacijos mokytojams ir tėvams
Pirmadienis 13.00 – 14.00 14.00 – 15.30
Antradienis 8.00 – 14.00 14.00 – 15.15
Trečiadienis 8.00 – 14.00 14.00 – 15.15
Penktadienis 8.00 – 13.00 13.00 – 14.00
 • Specialusis pedagogas teikia specialiąją pedagoginę pagalbą mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių.