Specialistai

Socialinė pedagogė metodininkė

Ramutė Vitienė

rima.vitiene@gmail.com

Darbo laikas

Diena Darbo laikas Pietų pertrauka
Pirmadienis 8.00 – 15.30 12.00 – 12.30
Antradienis 8.00 – 16.00 12.00 – 12.30
Trečiadienis 8.00 – 15.00 12.00 – 12.30
Ketvirtadienis 8.00  – 16.00 12.00 – 12.30
Penktadienis 7.45  – 15.45 11.45 – 12.15

  

 • Socialinis pedagogas teikia socialinę pedagoginę pagalbą mokykloje tiems mokiniams, kuriems negali suteikti klasės vadovai, mokytojai ar kiti švietimo pagalbos specialistai;
 • dirba su asmenimis – mokiniais, tėvais, teisėtais vaiko atstovais, mokytojais, įvertindamas ir padėdamas spręsti problemas, susijusias su pagrindinių vaiko reikmių tenkinimu, saugumo užtikrinimu;
 • koordinuoja smurto ir patyčių prevencijos programas;
 • padeda tėvams/globėjams suprasti ir priimti vaiko socialinius ir psichologinius poreikius; geriau suprasti ypatingų poreikių turintį vaiką (gabų, turintį fizinę ir psichinę negalią); geriau suprasti savo teises bei pareigas, gauti socialinę pagalbą;
 • organizuoja nemokamą maitinimą socialiai remtiniems mokiniams;
 • dalyvauja Vaiko gerovės komisijos veikloje;
 • atstovauja vaiko interesus socialinių paslaugų centre, Alytaus miesto vaiko gerovės komisijoje ir kitose institucijose dirbančiose su šeima ir vaiku.

Vyresnysis logopedas

Alvydas Smalstys

Darbo laikas

Diena Darbo laikas
Pirmadienis 11.00 – 16.00
Antradienis 11.00 – 16.00
Trečiadienis 11.00 – 16.00
Ketvirtadienis 11.00 – 16.00
Penktadienis 11.00 – 16.00
 • Logopedas teikia specialiąją pedagoginę pagalbą mokiniams, turintiems kalbos ir kitų komunikacijos sutrikimų, taip pat kochlearinių implantų naudotojams.

Visuomeninės sveikatos priežiūros specialistas

 • Padeda saugoti ir stiprinti mokinių sveikatą;
 • organizuoja ir įgyvendina priemones, susijusias su ligų ir traumų profilaktika, asmens higienos ugdymu.

Specialioji pedagogė

Danguolė Jančiūnienė

Darbo laikas

Diena Tiesioginis darbas su mokiniais Netiesioginis darbas su mokiniais Pietų pertrauka
Pirmadienis 13.00 – 14.00

12.30 – 13.00
14.00 – 15.30

 
Antradienis 8.00 – 13.00 13.30 – 14.30 13.00 – 13.30
Trečiadienis 8.00 – 13.00 13.30 – 15.30 13.00 – 13.30
Ketvirtadienis 8.00 – 15.00 13.30 – 15.30 13.00 – 13.30
Penktadienis  –  –
 • Specialusis pedagogas teikia specialiąją pedagoginę pagalbą mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių.