Pedagoginiai darbuotojai

Mokytojai

Eil. Nr. Vardas ir pavardė Pareigos, kvalifikacija Auklėjamoji
klasė
1. Rimantė Adomaitienė Anglų kalbos vyresnioji mokytoja  
2. Jurgita Andriuškevičienė Pradinio ugdymo mokytoja metodininkė 3b
3. Rimas Berulis Fizinio ugdymo mokytojas metodininkas  
4. Zita Bražinskienė Lietuvių kalbos mokytoja metodininkė  
5. Roma Cibulskienė Priešmokyklinio ugdymo grupės mokytoja  
6.  Daiva Čepanonienė Dorinio ugdymas (etikos) mokytoja metodininkė  
7. Rasa Dainauskienė Anglų kalbos mokytoja metodininkė 5a
8. Asta Dvareckienė Pradinio ugdymo mokytoja metodininkė 2a
9. Aušra Jankauskienė Pradinio ugdymo mokytoja metodininkė 4b
10. Irina Janovskaja Fizinio ugdymo mokytoja metodininkė 6b
11. Antanas Jaruševičius Technologijų mokytojas metodininkas  
12. Dalia Jonikaitė Pradinio ugdymo mokytoja metodininkė 1a
13. Jūratė Juškevičienė Fizikos vyresnioji mokytoja  
14. Inga Kalinauskienė Pailgintos dienos grupės auklėtoja  
15. Asta Karlonaitė Pradinio ugdymo mokytoja metodininkė 3a
16. Gita Karnilienė Pradinio ugdymo mokytoja metodininkė 1b
17. Virginija Makaveckienė Pailgintos dienos grupės auklėtoja  
18. Inga Marčiulaitienė Anglų kalbos vyresnioji mokytoja  
19. Irena Miglinienė Chemijos mokytoja metodininkė  
20. Angelė Muliuolienė Pradinio ugdymo mokytoja metodininkė  
21. Silva Oškelienė Dailės mokytoja metodininkė  
22. Jūratė Puidokienė Technologijų mokytoja metodininkė 8b
23. Raimonda Remeikienė Muzikos mokytoja ekspertė  
24. Jurgita Ribinskaitė Geografijos vyresnioji mokytoja  
25. Sandra Selezniovienė Pradinio ugdymo mokytoja 1c
26. Vilija Sližauskienė Šokio mokytoja metodininkė  
27. Neringa Šalugaitė Istorijos mokytoja 5b
28. Virginija Šerkšnienė Rusų kalbos vyresnioji mokytoja 8a
29. Daiva Šeštavickienė Informacinių technologijų mokytoja metodininkė  
30. Alma Šimanskienė Matematikos mokytoja metodininkė 6a
31. Lionė Tamkevičienė Lietuvių kalbos mokytoja metodininkė  
32. Lna Umbrasienė Pradinio ugdymo mokytoja metodininkė 2b
33. Simona Užkurienė Prancūzų kalbos mokytoja  
34. Virginija Virmauskienė Dorinio ugdymas (tikybos) vyresnioji mokytoja   
35. Mindaugas Visockas Biologijos mokytojas  
36. Vidas Žemaitis Informacinių technologijų mokytojas metodininkas  
37. Daliutė Žilinskienė Matematikos mokytoja metodininkė 7a