Pedagoginiai darbuotojai

Pedagoginiai darbuotojai

Eil. Nr. Vardas ir pavardė Pareigos, kvalifikacija Auklėjamoji
klasė
1 Rimantė Adomaitienė Anglų kalbos vyresnioji mokytoja  
2 Jurgita Andriuškevičienė Pradinio ugdymo mokytoja metodininkė 4b
3 Daiva Balynienė Bibliotekininkė  
4 Zita Baranauskienė Prancūzų kalbos mokytoja  
5 Rimas Berulis Fizinio ugdymo mokytojas metodininkas  
6 Gražina Blekaitė Pailgintos dienos grupės auklėtoja  
7 Zita Bražinskienė Lietuvių kalbos mokytoja metodininkė 5c 
8 Danguolė Brindzienė Informacinių technologijų, vyresnioji mokytoja  
9 Roma Cibulskienė Priešmokyklinio ugdymo grupės mokytoja PUG 
10 Daiva Čepanonienė Dorinio ugdymo (etikos) mokytoja metodininkė  
11 Rasa Dainauskienė Anglų kalbos mokytoja metodininkė 6a
12 Asta Dvareckienė Pradinio ugdymo mokytoja metodininkė 3a
13 Danguolė Jančiūnienė Specialioji pedagogė  
14 Aušra Jankauskienė Pradinio ugdymo mokytoja metodininkė 1a
15 Irena Janovskaja Fizinio ugdymo mokytoja metodininkė 7b
16 Antanas Jaruševičius Technologijų mokytojas metodininkas  
17 Dalia Jonikaitė Pradinio ugdymo mokytoja metodininkė 2a
18 Jūratė Juškevičienė Fizikos vyresnioji mokytoja  
19 Inga Kalinauskienė Pailgintos dienos grupės auklėtoja  
20 Gita Karnilienė Pradinio ugdymo mokytoja metodininkė 2b
21 Viktorija Sadovnikovaitė Pradinio ugdymo mokytoja 4a
22 Ramunė Kuncevičienė Mokytojo padėjėja  
23 Virginija Makaveckienė Pailgintos dienos grupės auklėtoja  
24 Inga Marčiulaitienė Anglų kalbos vyresnioji mokytoja  
25 Irena Miglinienė Chemijos mokytoja metodininkė  
26 Angelė Muliuolienė Pradinio ugdymo mokytoja metodininkė  1b
27 Silva Oškelienė Dailės mokytoja metodininkė  
28 Irena Petkevičienė Biologijos mokytoja metodininkė  
29 Jūratė Puidokienė Technologijų mokytoja metodininkė 5a
30 Raimonda Remeikienė Muzikos mokytoja ekspertė  
31 Jurgita Ribinskaitė Geografijos vyresnioji mokytoja  
32 Vaida Sakalauskienė Biologijos vyresnioji mokytoja  
33 Sandra Selezniovienė Pradinio ugdymo mokytoja 2c
34 Vilija Sližauskienė Šokio mokytoja metodininkė  
35 Alvydas Smalstys Vyresnysis logopedas  
36 Neringa Šalugaitė Istorijos mokytoja 6b
37 Virginija Šerkšnienė Rusų kalbos vyresnioji mokytoja 5b
38 Alma Šimanskienė Matematikos mokytoja metodininkė 6a
39 Lionė Tamkevičienė Lietuvių kalbos mokytoja metodininkė  
40 Ligita Tribandienė Pradinio ugdymo mokytoja (VPA)  
41 Lina Umbrasienė Pradinio ugdymo mokytoja metodininkė 3b
42 Virginija Virmauskienė Dorinio ugdymas (tikybos) vyresnioji mokytoja   
43 Ramutė  Vitienė Socialinė pedagogė metodininkė  
44 Daliutė Žilinskienė Matematikos mokytoja metodininkė 8a