Planavimo dokumentai

Veiklos planai
Dokumentas Atnaujinta
Likiškėlių progimnazijos 2020 metų veiklos planas 2020-03-15
Įstaigos vadovo metų veiklos planas 2020-09-17
Strateginis planas
Dokumentas Atnaujinta
Likiškėlių progimnazijos 2020-2022-ųjų metų strateginis planas 2020-05-11
Mėnesio planas
Dokumentas Atnaujinta
2021 m. Sausio mėnesio planas 2021-01-13

Administracinė informacija

Veiklos ataskaitos
Dokumentas Atnaujinta
Alytaus Likiškėlių progimnazijos 2019 metų veiklos ataskaita 2020-03-15
Priėmimas į progimnaziją
Dokumentas Atnaujinta
Prašymo dėl priėmimo mokytis forma 2021-01-05
Mokinių priėmimo į Alytaus Likiškėlių progimnaziją tvarkos aprašas 2020-06-08
Priėmimo į Alytaus miesto bendrojo ugdymo mokyklas kalendorinis grafikas 2020-03-15
Priėmimo į Alytaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas proceso schemos 2020-03-15
Tarybos sprendimas dėl mokinių skaičiaus klasėse 2020-06-08
Priėmimo į Alytaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašas 2020-06-08
Mokinių priėmimo į Likiškėlių progimnaziją komisijos darbo tvarkos aprašas 2020-06-08
Įsakymas dėl mokinių priėmimo į progimnaziją komisijos sudarymo 2020-06-08
Etikos normos ir komisija
Dokumentas Atnaujinta
Progimnazijos etikos normos 2020-03-22
Korupcijos prevencija
Dokumentas Atnaujinta
Korupcijos prevencijos programa 2019-2020 m.m. 2020-03-23
Viešieji pirkimai
Dokumentas Atnaujinta
Likiškėlių progimnazijos viešojo pirkimo komisijos darbo reglamentas 2020-03-26
Asmens duomenų apsauga
Dokumentas Atnaujinta
Alytaus Likiškėlių progimnazijos darbuotojų asmens duomenų saugojimo politika 2020-04-20
Alytaus Likiškėlių progimnazijos asmens duomenų tvarkymo taisyklės 2020-04-20
Sutikimas dėl asmens duomenų tvarkymo 2020-04-20
Nuostatai
Dokumentas Atnaujinta
Alytaus Likiškėlių progimnazijos nuostatai 2020-09-04
Biudžeto vykdymo ataskaitos
Dokumentas Atnaujinta
2020 m. III ketvirčio biudžetinė ataskaita 2020-12-01
2020 m. II ketvirčio biudžetinė ataskaita 2020-12-01
2020 m. I ketvirčio biudžetinė ataskaita 2020-06-01
2019 m. metinė biudžetinė ataskaita 2020-06-01
2019 m. III ketvirčio biudžetinė ataskaita 2020-03-26
2019 m. II ketvirčio biudžetinė ataskaita 2020-03-26
2019 m. I ketvirčio biudžetinė ataskaita 2020-03-26
2018 m. III ketvirčio biudžetinė ataskaita 2020-03-15
2018 m. II ketvirčio biudžetinė ataskaita 2020-03-15
2018 m. I ketvirčio biudžetinė ataskaita 2020-03-15
2017 m. III ketvirčio biudžetinė ataskaita 2020-03-15
2017 m. II ketvirčio biudžetinė ataskaita 2020-03-15
2017 m. I ketvirčio biudžetinė ataskaita 2020-03-15
2016 m. metinė biudžetinė ataskaita 2020-03-15
2016 m. III ketvirčio biudžetinė ataskaita 2020-03-15
2016 m. II ketvirčio biudžetinė ataskaita 2020-03-15
2016 m. I ketvirčio biudžetinė ataskaita 2020-03-15
Finansinės ataskaitos
Dokumentas Atnaujinta
2020 m. III ketvirčio finansinė ataskaita 2020-12-01
2020 m. II ketvirčio finansinė ataskaita 2020-12-01
2020 m. I ketvirčio finansinės ataskaitos rinkinys 2020-06-01
2019 m. metinės finansinės ataskaitos rinkinys 2020-06-08
2019 m. III ketvirčio finansinės ataskaitos rinkinys 2020-06-01
2019 m. II ketvirčio finansinės ataskaitos rinkinys 2020-03-15
2019 m. I ketvirčio finansinės ataskaitos rinkinys 2020-03-15
2018 m. metinis finansinės ataskaitos rinkinys 2020-03-15
2018 m. III ketvirčio finansinės ataskaitos rinkinys 2020-03-15
2018 m. I ketvirčio finansinės ataskaitos rinkinys 2020-03-15
2017 m. metinis finansinės ataskaitos rinkinys 2020-03-15
2017 m. III ketvirčio finansinės ataskaitos rinkinys 2020-03-15
2017 m. II ketvirčio finansinės ataskaitos rinkinys 2020-03-15
2017 m. I ketvirčio finansinės ataskaitos rinkinys 2020-03-15
2016 m. metinis finansinės ataskaitos rinkinys 2020-03-15
2016 m. III ketvirčio finansinės ataskaitos rinkinys 2020-03-15
2016 m. II ketvirčio finansinės ataskaitos rinkinys 2020-03-15
2016 m. I ketvirčio finansinės ataskaitos rinkinys 2020-03-15

Progimnazija

Mokinių uniformos
Dokumentas Atnaujinta
Mokinių uniformos dėvėjimo tvarkos aprašas 2020-03-15
Progimnazijos emblema
Dokumentas Atnaujinta
Alytaus Likiškėlių progimnazijos logotipas ir jo naudojimas 2020-03-15
Logotipas (spalvotas) 2020-11-27
Logotipas (nespalvotas) 2020-11-27

Be kategorijos

Tvarkaraščiai
Dokumentas Atnaujinta
2020-2021 m. m. 1-4 klasių pamokų tvarkaraštis (I pusmetis) 2020-11-26
2020-2021 m. m. 5-8 klasių pamokų tvarkaraštis (I pusmetis) 2020-11-11
Mokinių elgesio taisyklės
Dokumentas Atnaujinta
Likiškėlių progimnazijos mokinių elgesio taisyklės 2020-03-25
Nuotolinis ugdymas
Dokumentas Atnaujinta
Atmintinė tėvams! 2020-03-26
Atmintinė mokiniams! 2020-03-26
Nuotolinio mokymo vadovas 2020-08-28
Nuobaudų kopėtėlės nuotolinio mokymosi metu 2020-10-29

Sugrįžtantiems į Lietuvą

Informacija sugrįžusioms ar atvykusioms iš užsienio šeimoms
Dokumentas Atnaujinta
Dėl sugrįžtančių į Lietuvą asmenų švietimo ir integracijos 2020-03-26

Progimnazijos taryba

Progimnazijos taryba
Dokumentas Atnaujinta
Likiškėlių progimnazijos tarybos nuostatai 2020-03-26

Metodinė taryba

Metodinė taryba
Dokumentas Atnaujinta
Metodinės tarybos veiklos nuostatai 2020-04-07

Skelbimai

Mokinių psichologinė savijauta COVID-19 pandemijos metu
Dokumentas Atnaujinta
Rekomendacijos mokykloms ir mokiniams 2020-12-01

Projektai

Paroda-konkursas
Dokumentas Atnaujinta
Parodos-konkurso nuostatai 2021-01-14
Dalyvio anketa 2021-01-14

Mokinių taryba

Mokinių taryba
Dokumentas Atnaujinta
2019-2020 m.m. metinė veiklos ataskaita 2020-06-01
Mokinių tarybos 2020-2021 m. m. veiklos planas 2020-10-15
Mokinių tarybos nuostatai 2020-06-01