Alytaus Likiškėlių progimnazija

Rugsėjo pirmąją Alytaus Likiškėlių progimnazijos  8a klasės mokiniai (auklėtoja Daliutė Žilinskienė) organizavo kaip visada, tik nepamiršo, kad šiemet šventė kitokia:  dėl Covid – 19 viruso paprašė visus laikytis saugaus atstumo renginio metu, dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones,  o pasibaigus renginiui išeiti per šoninius išėjimus, nesudarant spūsčių.

Šventės vedėjai pasveikino svečius, mokinius, mokytojus ir tėvelius.

Progimnazijos bendruomenę aplankė ir su naujais mokslo metais pasveikino garbingi svečiai: Lietuvos respublikos seimo narys Julius Sabatauskas, Alytaus miesto savivaldybės mero pavaduotoja Jurgita Šukevičienė, buvusi mokyklos mokinė, dabar Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Švietimo komisijos pirmininkė, Jungtinės Karalystės lietuvių bendruomenės  LEP pirmininkė, Lietuvos Respublikos Švietimo tarybos narė, Londono mokyklos darželio „Obelėlė“ direktorė Alvija Černiauskaitė ir Alytaus Švč. Mergelės Marijos Krikščionių Pagalbos bažnyčios klebonas monsinjoras Leonas Jakimavičius.

Naujus mokslo metus pradėti ir pasveikinti bendruomenę vedėjai pakvietė mokyklos direktoriaus pavaduotoją ugdymui Daivą Čepanonienę, kuri palinkėjo kūrybingumo, kantrybės ir sveikatos bei pristatė naująjį direktorių Gintautą Draugelį.

Šventės dalyvius linksmino šokėjos, su pasibaigusia vasara ir prasidėjusiais naujais mokslo metais sveikino  pirmą kartą mokyklos slenkstį peržengę pirmokai.

Vedėjai linkėjo, kad mokiniai būtų stropūs ir smalsūs per pamokas, linksmi ir išradingi per pertraukas. Mokiniai padėkojo mokytojams už žinias, o pirmokėliams įteikė atminimo dovanėles. Visus sujaudino nuoširdūs vedėjų žodžiai apie laiką. Jie teigė, kad laikas lekia labai greitai, visi supranta, jog laukia nelengvi metai, todėl palinkėjo atkaklumo ir atsakomybės, o mokytojams ir tėvams kantrybės, sveikatos, mažiau tamsių debesėlių. Kvietė pasidžiaugti gražia Mokslo ir žinių švente. Skambant dainoms, mokiniai bendravo su mokytojais, dalyvavo fotosesijoje.

Diena, kaip įprasta, žiburiavo šypsenomis, gėlėmis ir jaunumu, o geltonas klevo lapas priminė apie vėl Rugsėjin pakeltus sparnus.