Alytaus Likiškėlių progimnazija

Lapkričio 16 d. – Tarptautinė tolerancijos diena. Ji minima nuo 1995 m. UNESCO sprendimu. 1996 m. šią šventę minėti paskatino ir Jungtinių tautų organizacija. Įvairiose šalyse organizuojami renginiai, skirti ugdyti toleranciją, pakantumą, gebėjimą suprasti kitus, kantrybę. Tolerancija – tai supratimas, kad visi esame lygūs, kad kiti – tokie patys žmonės, asmenybės ir turi vienodas teises kaip ir mes. Toleruoti reiškia suvokti ir pripažinti, kad kitų ypatybių turintis žmogus nėra blogesnis, žemesnis, menkesnis.

Tarptautinė komisija nacių ir sovietinio okupacinių režimų nusikaltimams Lietuvoje įvertinti inicijuoja Tarptautinės Tolerancijos dienos paminėjimą Lietuvoje. Prie šios gražios akcijos prisidėjome ir mes – Alytaus Likiškėlių progimnazijos bendruomenė. Šiais metais Tarptautinės Tolerancijos dienos simbolis – Tolerancijos Dėlionė.  Pamokų  ir klasės valandėlių metu mokytojai su mokiniais analizavo išgirstą mintį, jog mūsų visuomenė – kaip dėlionė sudaryta iš skirtingų gabalėlių, kurias sujungus gauname visos visuomenės paveikslą. Visuomenę sudaro skirtingi žmonės pagal amžių, lytį, socialinę padėtį, išsilavinimą, pažiūras, pomėgius, gyvenimo būdą ir t.t.

Priešmokyklinio ugdymo grupės vaikučiai ir 1–8 klasių mokiniai Olweus klasių valandėlių metu aptarė žodžio „Toleranciją“ reikšmę, piešė piešinius, iš jų kūrė dėliones, kuriose atsispindi tai, kad nors mes esame skirtingi, tačiau visi esame svarbūs, mylimi ir verti pagarbos.

Etikos pamokų metu mokiniai vykdė projektą „Tu toks gražus kitoks!“, kurio metu aptarė žmonių individualumą ir unikalumą, gamino dėlionę iš žmonių portretų.  Progimnazijos 6-7 klasių mokiniai, taikydami išmaniąsias technologijas, kūrė dėliones įvairių programėlių pagalba. Vyriausieji, 8 klasių mokiniai, gilinosi į žymių žmonių mintis apie toleranciją ir pagamino ,,Minčių dėlionę”.  Mokyklos koridoriaus sieną puošė penktos klasės mokinių sukurta Tolerancijos dėlionė.

Tolerancijos dienos minėjimas – tai mokykloje vykdomos Olweus patyčių prevencijos programos dalis, kurios tikslas sumažinti patyčių ir kitokio netinkamo elgesio apraiškas mokykloje. Mūsų bendruomenei svarbu, kad kiekvienas vaikas būtų saugus, suprastas ir išklausytas. Progimnazijoje akcentuojama pareiga ugdyti ir diegti pagarbą visoms žmogaus teisėms bei pagrindinėms laisvėms, nepriklausomai nuo rasės, lyties, kalbos, tautinės kilmės, religijos ar negalios, taip pat kovoti su netolerancija. Minėdami Tolerancijos dieną, skatiname mokinius gerbti save ir kitus, būti empatiškais, pakančiais ir priimti žmones tokius, kokie jie yra.

Metų tolerancijos žmogaus nominaciją turintis žymus Lietuvos dainininkas Andrius Mamontovas teigia:  „Tolerancija yra tada, kai gauni teisę būti tuo, kuo esi, leisdamas kitiems būti tuo, kas jie yra.