Alytaus Likiškėlių progimnazija

Komisijos pirmininkė Ramutė Vitienė, socialinė pedagogė metodininkė.

Komisijos pirmininkės pavaduotoja Danguolė Jančiūnienė, specialioji pedagogė.

Sekretorė Lionė Tamkevičienė, lietuvių kalbos mokytoja metodininkė.

Nariai:

  • Daiva Čepanonienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, etikos mokytoja metodininkė;
  • Aušra Jankauskienė, pradinių klasių mokytoja metodininkė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui;
  • Rasa Dainauskienė, anglų kalbos mokytoja metodininkė;
  • Dalia Jonikaitė, pradinių klasių mokytoja metodininkė;
  • Alvydas Smalstys, vyresnysis logopedas.