Alytaus Likiškėlių progimnazija

Alytaus Likiškėlių progimnazija savo veiklą grindžia Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos švietimo ir kitais įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais,

Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos teisės aktais ir „Reikalavimų valstybinių ir savivaldybių mokyklų nuostatams“ pagrindu parengtais įstaigos nuostatais.

Pagrindiniai dokumentai, reglamentuojantys  mokyklos veiklą:

Su kitais mokyklos veiklą reglamentuojančiais teisės aktais galima susipažinti Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos svetainėje www.smm.lt

TEISĖS AKTŲ PROJEKTAI