Alytaus Likiškėlių progimnazija

Patyčios – visos visuomenės problema. Patyčių priežastys gali būti įvairios. Tai ir socialinė padėtis, ir gebėjimai moksle, ir išvaizda, ir kt. Labai dažnai vaikai „skriaudėjai” patiria pažeminimus, patyčias kitoje aplinkoje: namuose, kieme ir savo pyktį, nusivylimą išlieja norėdami įskaudinti, pažeminti, įbauginti kitus. Vienas iš įrankių pedagogų bei visų suaugusiųjų rankose – žinios. Privalu mokytis, kaip atpažinti patyčias, kaip elgtis, operatyviai reaguoti į patyčių situacijas. Suteikti pagalbą ir skriaudėjams, ir nuskriaustiesiems, bendradarbiauti su vaikais ir jų tėveliais.

Dar efektyviau kovoti su patyčiomis mokykloje taiko Olweus patyčių prevencijos programą. Ši moksliniais tyrimais paremta visos mokyklos „sistemos pokyčių“ programa sėkmingai taikoma daugelyje mokyklų visoje šalyje ir daugelyje pasaulio valstybių. Programa ypatinga tuo, kad atpažinti patyčias ir tinkamai reaguoti mokosi mokyklos personalas – visi mokykloje dirbantys suaugusieji. 

 

OLWEUS PROGRAMOS INTERNETINĖ MOKINIŲ APKLAUSA

2019 m.

2018 metais progimnazijai  suteiktas „Olweus mokyklos“ vardas. Tai reiškia, kad ugdymo įstaigoje didelis dėmesys skiriamas patyčių prevencijai. Laikomasi visų prieš patyčias nukreiptų principų, atitinkančių Olweus programos standartą. Olweus  -   viena iš veiksmingiausių patyčių prevencijos programų pasaulyje. Svarbi Olweus patyčių prevencijos programos (OPPP) dalis yra mokinių apklausa pagal specialų klausimyną, kurį sukūrė Bergeno universiteto profesorius dr. Dan Olweus. Apklausos klausimai yra išversti į daugelį kalbų, taip pat ir lietuviškai. Visais programos įgyvendinimo etapais nuo 2015 m. vykdomos mokinių apklausos, kad sužinotume, koks patyčių mastas progimnazijoje. 2015 metais apklausoje dalyvavo 3 – 10 klasių mokiniai, 2016 – 2019 m. 3 – 8 klasių mokiniai.  Palyginus 2015 ir 2019 metų apklausų rezultatus, progimnazijoje patyčių atvejų sumažėjo 3 kartus. Mūsų bendruomenė  įsitikino, kad šios programos dėka galima pakeisti bendrą progimnazijos klimatą, paversti progimnaziją saugesne ir geresne vieta, kurioje vaikai gali ramiai ir nekliudomi mokytis. Vienas pagrindinių pokyčių, vaikai jaučiasi saugūs, nebijo išsakyti savo problemas. Džiugina tai, kad progimnazijoje vyrauja vieningas požiūris į patyčių reiškinį.  Džiaugiamės, kad sutelktų bendruomenės pastangų dėka patyčių ir smurto mokinių tarpe nedaugėja.

Primename, kas yra įvardijama kaip patyčios Olweus apklausoje.

„Patyčios yra pasikartojantis elgesys ir mokiniams, iš kurių tyčiojamasi, yra sunku apsiginti. Taip pat patyčiomis vadiname, kai mokinys yra pašaipiai ar užgauliai erzinamas, ir tai kartojasi. "

                                                                                                                 Programos koordinatorė Ramutė Vitienė