Alytaus Likiškėlių progimnazija

Neformaliojo švietimo užsiėmimų tvarkaraštis 2020-2021 m.m.

Eil. Nr. Pavadinimas Klasės Savaitės diena Laikas (val.)
1. Folkloro būrelis 1-4 Pirmadienis 12.55-13.40
2. Būrelis „English is Fun“ 1a Antradienis 12.00-12.35
1b Trečiadienis 12.55-13.30
3. Šokių ir aerobikos būrelis 1-4 Antradienis 13.50-14.35
1-4 Ketvirtadienis 12.55-13.40
4. Sporto būrelis 1-2 kl. mokiniams 1-2 Ketvirtadienis 12.55-13.40
5. Sporto būrelis 3-4 kl. mokiniams 3-4 Ketvirtadienis 13.50-14.35
6. Šokių būrelis „Šokis kitaip“ 4a, 4b Trečiadienis 12.55-13.40
7. Dailės būrelis 1-4 Trečiadienis 12.55-13.40
14.40-15.25
8. Smėlio būrelis 1-4 Trečiadienis 13.50-14.35
9. Skautų organizacijos būrelis  1-4 Ketvirtadienis 12.55-13.30
5-8 Pirmadienis 14.40-15.25
10. Teatro ir saviraiškos būrelis 4a Trečiadienis 13.50-14.35
11. Teatro ir saviraiškos būrelis 4b Trečiadienis 13.50-14.35
12. Kūrybinės technologijos 1a, 1b Pirmadienis 12.00-12.35
13. Vokalinis ansamblis 1-4 Pirmadienis 12.45-13.30
5-8 Pirmadienis 13.30-14.15
14. Dorinio ugdymo (tikybos) būrelis „Dievuliuko link“ 4a, 4b Penktadienis 13.50-14.35
15. JA mokomoji bendrovė 5-8 Antradienis 13.50-14.35
  JA mokomoji bendrovė 5-8 Antradienis 14.40-16.10
16. Kulinarijos studija 5-8 Pirmadienis 14.40-16.10
17. Sporto būrelis „Kvadratas“ 5-8 Pirmadienis 14.40-15.25
18. Sporto būrelis „Krepšinis“ 5-8 Trečiadienis 12.55-13.40
19. Šaudymo iš lanko būrelis 5-8 Trečiadienis 14.40-15.25
20. Jaunųjų šaulių būrelis 5-8 Ketvirtadienis 14.40-15.25
21. Robotika - ankstyvasis modeliavimas 5-8 Antradienis 14.40-16.10