Alytaus Likiškėlių progimnazija

5-8 klasių mokiniai po atostogų, nuo 2021 m. sausio 6 d. mokysis nuotoliniu būdu. Priešmokyklinės grupės bei pradinių klasių mokiniai nuo 2021 m. sausio 4 d. bus ugdomi taip pat nuotoliniu būdu. Tačiau PUG ir pradinių klasių mokinių tėvai, įtėviai, globėjai, kurie darbo funkcijas (darbus) privalo atlikti darbo vietoje ir negali užtikrinti vaikų priežiūros namuose, turi teisę atvesti vaiką į mokyklą. Mokykloje vaikams bus sudarytos galimybės mokytis nuotoliniu būdu ir užtikrinta vaikų priežiūra kol tėvai baigs darbą.

Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos pranešimas