Alytaus Likiškėlių progimnazija

Gegužės 5-12 d. devyni Alytaus miesto Likiškėlių, Panemunės ir „Volungės“ progimnazijų pedagogai dalyvavo Erasmus+ programos projekte „Inovatyvios patirties perėmimas siekiant pagerinti ugdymo kokybę Alytaus miesto savivaldybės švietimo įstaigose“.

Kursų tema: „Integruotos ugdymo programos – globalių įgūdžių mokymas“. Pedagogai lankėsi Helsinkio ir Vantos miestų ugdymo įstaigose Suomijoje. Su projekte dalyvavusiais Ispanijos, Serbijos, Belgijos, Italijos, Bulgarijos, Rumunijos, Graikijos, Makedonijos mokytojais, diskutavo apie švietimo problemas ir sėkmes, dabartinius iššūkius, ugdymo naujoves ir mokinių pasiekimus, šalių švietimo sistemų panašumus bei skirtumus.

Alytaus Likiškėlių progimnazijos direktorius Donatas Vasiliauskas, anglų kalbos mokytoja Inga Marčiulaitienė ir pradinių klasių mokytoja Jurgita Andriuškevičienė džiaugėsi, kad galėjo stebėti pamokas keliose Suomijos mokyklose, bendrauti su mokiniais ir pedagogais. Dalyviai susipažino su naujomis ugdymo metodikomis, patobulino užsienio kalbų įgūdžius, pasisėmė idėjų, kurias pritaikys ugdymo procese.

Šie kursai atskleidė, kad Suomijos švietimo sistema yra pagrįsta tėvų ir mokinių pasitikėjimu mokykla bei mokytojais ir  jų vykdoma ugdomąja veikla, vertinimu ir žinoma, pagarba jiems. Akivaizdžios galimybės naudotis inovatyviomis ugdymo priemonėmis bei metodais, išplėtota tarpdalykinė integracija.

Projekto veiklų patirtis ir kelionės įspūdžiai progimnazijos pedagogams bus pristatyti mokytojų susirinkime.